СириуС ՍիրիուՍ  SiriuS


ՀԱՅՈՑ ԵՐԿԻՆՔ

Մեծ Սպիտակ Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի Սիրիուս համացանցային կայքի հայալեզու դուստր կայքի այս հատվածը նախատեսվում է Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս գործող հայազգի  հետևորդների և համախոհ մտավորականների գործունեության արդյունքները հայ հանրությանը մատչելի դարձնելու համար:

Հայազգի բոլոր նրանք, ովքեր իրենց աջակցությունն են ցուցաբերում կամ որևէ ներդրում ունեն Մեծ Սպիտակ Եղբայրության՝ Երկիր մոլորակի համար նախատեսված պլանների իրականացման և մեր հինավուրց հայրենիքի ոգեղեն վերելքին ու վերածննդին նպաստելու գործերում, ցանկության դեպքում կարող են նամակով դիմել սույն կայքի տնօրեն Խաչիկ Մանասելյանին և հրապարակման ներկայացնել իրենց գործերն ու կառուցողական առաջարկները:

Կամեցեք ու Համեցեք

 

Հաջորդ էջ

 

Կայքի մասին